اقای بانک در دیدار مسئولین و فرماندهان بسیج نهاد ریاست جمهوری و سازمان های تابعه:

شناسه خبر: 94043 -

سه شنبه 1 تير 1395 - 14:52

شناسه خبر: 94043

- نهاد ریاست‌جمهوری