رییس جمهوری در جمع اعضای شوراهای عالی کشور

شناسه خبر: 93931 -

چهارشنبه 19 خرداد 1395 - 21:56

شناسه خبر: 93931

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- ویژه برنامه های رمضان