مولاوردی در اختتامیه دوره ارتقای مهارتهای حضور زنان در مجامع بین المللی:

ارتقای توانمندیهای زنان و توسعه تعاملات بین المللی آنان هدف برگزاری دوره های توان افزایی است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اختتامیه دومین دوره ارتقای مهارتهای علمی و عملی حضور زنان در مجامع بین المللی، برگزاری این دوره ها را در راستای عمل به ماموریتهای معاونت امور زنان ریاست جمهوری در اجرای ماده ٢٣٠ قانون برنامه توسعه برای ارتقای نقش آفرینی سازمانهای مردم نهاد، ارتقای توانمندیهای زنان و توسعه تعاملات بین المللی آنان دانست.

شناسه خبر: 93874 -

چهارشنبه 12 خرداد 1395 - 16:30

شهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه گفت: تاکید بر ارائه آموزشهای علمی و عملی، ناشی از کمبود دسترسی عادلانه زنان به فرصتهای مدیریتی به ویژه در مجامع بین المللی است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توضیح دوره ها و سیر تحول موازین بین المللی حقوق زنان اظهار داشت: در نتیجه تحولات یک قرن اخیر از نظریات "توسعه برای کمک به پیشرفت زنان" به نظریه "توسعه بدون مشارکت زنان محقق نمی شود" رسیدیم. اگر چه این تحولات نیز نتوانسته کمک موثری به تحقق کامل حقوق زنان کند، اما توجهات را به این موضوع مهم متمرکز کرده است.

مولاوردی تصریح کرد: زن مسلمان در عرصه تلاش برای تنظیم موازین حقوق زنان در عرصه بین المللی و پیشبرد وضعیت زنان در جوامع مسلمان در کنار همه ملاحظات دیگر باید مراقب چالشهای ناشی از ارزشهای وارداتی نیز باشد.

شناسه خبر: 93874

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده