نشست سه جانبه هیاتهای عالیرتبه ایران ، هندوستان وافغانستان

شناسه خبر: 93688 -

دوشنبه 3 خرداد 1395 - 16:27

شناسه خبر: 93688

- دولت یادهم و دوازدهم