امضای12 سند و موافقتنامه همکاری ایران و هند با حضور دکتر روحانی و نخست وزیر هند

شناسه خبر: 93671 -

دوشنبه 3 خرداد 1395 - 12:53

شناسه خبر: 93671

- دولت یادهم و دوازدهم