میز گرد ابعادنظامی ،دفاعی ایران و فرانسه

شناسه خبر: 93413 -

يکشنبه 19 ارديبهشت 1395 - 15:37

شناسه خبر: 93413

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات