دیدار وزیر خارجه ترکمنستان با رییس جمهوری

شناسه خبر: 93398 -

شنبه 18 ارديبهشت 1395 - 17:30

شناسه خبر: 93398

- دولت یادهم و دوازدهم