جلسه توسعه ظرفیتهای سرمایه گذاری استان کرمان

شناسه خبر: 93266 -

يکشنبه 12 ارديبهشت 1395 - 16:13

شناسه خبر: 93266

- نهاد ریاست‌جمهوری