نشست خبری - امضای یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری ایران و ایتالیا

سه شنبه 24 فروردين 1395 - 13:44

شناسه خبر: 92861