استقبال رسمی دکتر روحانی از رییس جمهوری قزاقستان - دیدار دو جانبه

دوشنبه 23 فروردين 1395 - 13:04

شناسه خبر: 92833