جلسه با وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دوشنبه 16 فروردين 1395 - 09:26

شناسه خبر: 92762