دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی

شنبه 7 فروردين 1395 - 09:03

شناسه خبر: 92642