استقبال رسمی در کاخ نخست وزیری پاکستان ، دیدار و مذاکرات خصوصی

جمعه 6 فروردين 1395 - 20:22

شناسه خبر: 92634