بازدید رییس جمهوری از طرح اصلاح و بهسازی نوار ساحلی غرب جزیره کیش و هتل ترنج

دوشنبه 2 فروردين 1395 - 20:27

شناسه خبر: 92585