رییس جمهوری از شرکت همانندساز بافت جزیره کیش بازدید کرد

دوشنبه 2 فروردين 1395 - 20:10

شناسه خبر: 92583