دکتر نهاوندیان در دیدار رییس مجمع بانکهای بریتانیا:

افق همکاری های اقتصادی با ایران بسیار روشن و مطمئن است/ همکاری های بانکی ایران با سایر کشورها به شدت فعال شده است/تاکید مقام انگلیسی بر علاقه مندی و عزم بانکهای کشورش برای همکاری با ایران

رییس دفتر رییس جمهوری در دیدار رییس مجمع بانکهای بریتانیا در لندن، با برشمردن موقعیت ویژه جمهوری اسلامی ایران در کنار فرصتها و برنامه های اقتصادی دولت، تاکید کرد: فرصتهای از دست رفته تعاملات اقتصادی جهان با ایران در دوره کنونی پسابرجام و پساتحریم، قابل احیا شده است.

شناسه خبر: 92425 -

پنجشنبه 20 اسفند 1394 - 14:10

دکتر "محمد نهاوندیان" در دامه برنامه های خود در لندن، در  دیدار" آنتونی براون" به دستور العمل تجاری تدوین شده در برجام و شفافیت اشاره کرد و گفت: در چارچوب این دستورالعمل، افق همکاری های اقتصادی با ایران بسیار روشن و مطمئن است.

رییس دفتر رییس جمهوری با تشریح برنامه های اقتصادی ایران برای همکاری های بانکی با کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان افزود: از ماه ها قبل از برداشته شدن تحریمها، دولت سرگرم تدوین سیاست هایی برای تسهیل همکاری های اقتصادی در دوران پساتحریم  بود و هم اکنون مجموعه تدوین شده از سیاست های اقتصادی، نحوه همکاریهای اقتصادی با دیگر کشورها را ترسیم می کند.

دکتر نهاوندیان افزود: از جمله این برنامه ها، همکاریهای بانکی است که با برداشته شدن تحریمها این زمینه از همکاریهای بانکی بین ایران و سایر کشورها برقرار و فعال تر شده و در حال حاضر، باوجودی که زمان چندانی از اجرایی شدن برجام نمی گذرد همکاری های بانکی ایران با سایر کشورها به شدت گسترش یافته است.

آنتونی براون رییس مجمع بانکهای بریتانیا نیز در این دیدار  با ابراز خرسندی از رفع تحریم های ایران و بخصوص تحریمها بانکی،از علاقه مندی و عزم بانکهای انگلیسی برای همکاری با ایران خبر داد و زمینه های مختلف همکاری های پولی و بانکی بین بانکهای انگلیسی و ایرانی را تشریح کرد.

شناسه خبر: 92425

- دفتر رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده