مولاوردی در نشست هم اندیشی تاثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر شرکت کرد

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بر مرجعیت نقش مراکز علمی و پژوهشی در ارتقای شکلی و ماهوی طرح های عملیاتی دستگاه های اجرایی و دولتی در زمینه های تخصصی همچون حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تاکید کرد.

شناسه خبر: 92176 -

پنجشنبه 6 اسفند 1394 - 14:56

شهیندخت مولاوردی روز پنج شنبه در نشست هم اندیشی تاثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر که همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی و در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: کاهش پراکندگی و شکاف نظرات در این حوزه مستلزم نگاه  و باور جدی اساتید، پژوهشگران و دستگاه ها است تا با مشارکت و انتقال جدیدترین یافته های علمی در جهت عملیاتی شدن یافته های علمی  و دستیابی به اهداف توانمندسازی زنان که در سند توسعه پایدار تعیین شده است، حرکت کنیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهادات و اقدامات اساسی درباره قاچاق زنان و انسان، تدوین و ارایه لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت ، لایحه جامع حمایت از زنان و تامین امنیت در برابر خشونت ، مقابله با ازدواج زود هنگام دختران و همکاری و امضای تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعی قوه قضاییه را از مهم ترین برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای کمک به پژوهشگران و مراکز مطالعاتی و همچنین ارتقاء، احترام و توسعه حقوق زنان، کودکان و خانواده برشمرد.

مولاوردی در ابتدای سخنان خود احترام ، حمایت و اجرا را سه شکل برای ارزیابی کارآمدی تعهدات دولت ها نسبت به تعهدات حقوق بشری دانست و ادامه داد: در تعهد احترام، دولت ها از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در حقوق بشر بویژه حق حریم خصوصی منع شده اند و در تعهد به حمایت نیز دولت ها باید در جهت جلوگیری از نقض و همچنین مداخله اشخاص ثالث در این حقوق عمل کنند.

وی افزود: اتخاذ اقدامات مقتضی، درنظر گرفتن تدابیر لازم قانونی ، اجرایی، نظارتی و سیاستی و حتی اصلاح و بازنگری قوانین در زمره تعهد به اجرا است.

شناسه خبر: 92176

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده