دکتر امین‌زاده در اختتامیه نخستین دوره آموزشی ارتقاء مهارت‌های علمی و عملی حضور زنان در مجامع بین‌المللی:

باید از همه ظرفیت‌های بانوان در عرصه حقوقی برای دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد/ تأ‌کید بر ارتقای مهارت‌های زنان در چارچوب دیپلماسی عمومی برای حضور مؤثرتر در مجامع بین‌المللی

معاون امورحقوقی رییس جمهوری، بر ارتقای مهارت‌های زنان در چارچوب دیپلماسی عمومی برای حضور مؤثر و ویژه و نه نمایشی در مجامع بین‌المللی تأکید کرد و گفت: علاوه بر ارتقای مهارت‌های علمی و عملی، ارتقاء دانش و بینش به ویژه در مسایل حقوقی ضروری است.

شناسه خبر: 91771 -

پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 16:04

دکتر الهام امین‌زاده روز پنج‌شنبه در اختتامیه نخستین دوره آموزشی ارتقاء مهارت‌های علمی و عملی حضور زنان در مجامع بین‌المللی اظهارداشت: با ارتقاء دانش حقوقی می‌توان به خوبی از پس حملات و بحران‌های حقوقی برای دفاع از حقوق کشور سربلند بیرون بیاییم.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن قوانین تطبیقی در حوزه زنان در عرصه داخلی نسبت به سایر کشورهای دنیا تصریح کرد: مطالعات تطبیقی نباید کپی و الگو برداری از دیگر کشورها باشد چرا که از لحاظ بومی و اسلامی امکان الگوبرداری ندارد و باید با نگاه علمی مطابق با فرهنگ ایرانی و اسلامی مطالعات انجام شود وگرنه ضربه‌هایی به زنان وارد خواهد شد.

دکتر امین‌زاده بر ضرورت آگاهی بانوان از مهارت‌های مدیریتی تأکید کرد و ادامه داد در این صورت زنان می‌توانند در مجموعه تحت امر خود و همچنین خانواده نشاط به ارمغان آورند.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری اعزام متخصصین و دیپلماسی عمومی فعال و غیرفعال را از مهمترین عرصه‌های حضور زنان در مجامع بین‌المللی برشمرد و گفت: اگر در دیپلماسی فعال یا غیرفعال تقسیم کار به خوبی انجام نشود به منافع کشور ضربه وارد خواهد شد.

دکتر امین‌زاده تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌های بانوان در عرصه حقوقی برای دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران استفاده نماییم.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری با بیان این که باید از حقوق بشری و شهروندی حداقل آگاهی وجود داشته باشد، اظهار داشت: آگاهی از قوانین مرتبط با حقوق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و آموزه‌های دینی درباره حریم خصوصی به زنان برای حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی کمک می‌نماید.

دکتر امین‌زاده در ابتدای سخنان خود با قدردانی از معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه برای برگزاری این دوره‌های ارزشمند گفت: با برگزاری این دوره‌ها بانوان کشور آمادگی می‌یابند تا حضوری مؤثر در مجامع بین‌المللی داشته باشند و برگزاری این گونه دوره‌ها برای سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی و دولتی ضروری است.

شناسه خبر: 91771

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده