سخنرانی در بازدید از ستاد انتخابات کشور

شناسه خبر: 90948 -

دوشنبه 30 آذر 1394 - 11:17

شناسه خبر: 90948

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها