جلسه شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و گروه های کم درآمد

شناسه خبر: 90825 -

سه شنبه 17 آذر 1394 - 12:17

شناسه خبر: 90825

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده