معاون حقوقی رییس جمهور در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

شنبه 7 شهريور 1394 - 14:08

شناسه خبر: 88985