بازدید دکتر نهاوندیان از سامانه ارتباط الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در همدان

سه شنبه 3 شهريور 1394 - 17:07

شناسه خبر: 88895