افتتاح سامانه 111 ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان همدان با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری

دوشنبه 2 شهريور 1394 - 17:46

شناسه خبر: 88864