انتشار جوابیه‌ی دفتر معاون اول رییس جمهور در روزنامه رسالت

در پی انتشار مطلبی غیر واقعی در خصوص معاون اول رییس جمهور در سرمقاله مورخ 94/3/25 روزنامه رسالت تحت عنوان فایده سیاه نمایی چیست؟ ، دفتر معاون اول رییس جمهور در راستای تنویر افکار عمومی، جوابیه‌ای را به شرح ذیل به این روزنامه ارسال کرد که در شماره ی امروز شنبه مورخ 94/5/24 به چاپ رسیده است.

شناسه خبر: 88717 -

شنبه 24 مرداد 1394 - 12:42

جناب آقای مهندس نبوی

مدیر مسئول محترم روزنامه رسالت

سلام علیکم

احتراماً پاسخ زیر را در مورد ادعایی که در سرمقاله روزنامه رسالت به قلم آقای محمدکاظم انبارلویی تحت عنوان "فایده سیاه نمایی چیست؟" (مورخ 94/3/25) مطرح شده، وفق قانون مطبوعات درج نمایید.

ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره 86/272/113/23/م مورخ 94/4/3 و نامه شماره 94/174/25 مورخ 94/5/6، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است.

در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.

لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای‌پرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که بر مبنای واقعیت و مستندات می باشد، اقدام نماید.

شناسه خبر: 88717

- پيامها و نامه ها

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده