سفر کاروان تدبیر وامید به جنوب غرب تهران

بازدید از شهرک بهسازی صنایع چوب ایران

شناسه خبر: 88667 -

پنجشنبه 15 مرداد 1394 - 15:43

شناسه خبر: 88667

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده