توضیح دفتر معاون اول رییس جمهور در باره شکایت محمود احمدی نژاد

در پی اظهارات وکیل رئیس جمهور سابق مبنی بر شکایت محمود احمدی نژاد از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، دفتر ایشان اعلام نمود:«از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»

يکشنبه 4 مرداد 1394 - 19:00

شناسه خبر: 88389