حضورمعاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مراسم وداع با شهیدان

سه شنبه 26 خرداد 1394 - 14:08

شناسه خبر: 87677