استقبال پرشور و گرم مردم استان خراسان شمالی از دکتر روحانی

آحاد مختلف مردم استان خراسان شمالی و شهر بجنورد به ویژه جوانان از اولین دقایق صبح امروز خود را به مسیر حرکت خودروی حامل رییس‌ جمهوری رسانده تا ضمن خوشآمدگویی، بر حمایت و پشتیبانی خود از دولت تدبیر و امید تأکید کنند.

شناسه خبر: 87582 -

يکشنبه 24 خرداد 1394 - 10:52

امروز بجنورد و مسیرهای منتهی به ورزشگاه این شهر مملو از جمعیت مشتاقی است که به رسم میهمان‌نوازی از رییس‌ جمهوری و گرامیداشت دومین سالگرد 24 خرداد خود را به مسیر حرکت خودروی حامل رییس‌ جمهوری رسانده و با شعارهای صلی علی محمد یاور رهبر آمد و رییس جمهور محبوب خوش‌آمدی به بجنورد، دکتر روحانی حمایتت می‌کنیم و حماسه 24 خرداد مبارک از رییس‌ جمهوری استقبال کردند.
رییس‌ جمهوری هم سعی می‌کرد با تکان دادن دست و گفت‌و‌گوهای کوتاه با استقبال کنندگان به احساسات پرشور آنان پاسخ دهد.

شناسه خبر: 87582

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده