با هدف عملیاتی کردن برنامه‌های ویژه زنان و خانواده در محدوده بافت‌های فرسوده؛

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی، روز دوشنبه تفاهم نامه ای را با هدف عملیاتی کردن برنامه‌های ویژه زنان و خانواده در محدوده بافت‌های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی امضا کردند.

شناسه خبر: 87439 -

دوشنبه 11 خرداد 1394 - 15:02

این تفاهم‌نامه مشترک به امضای خانم "شهیندخت مولاوردی" معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و "عباس آخوندی" وزیر راه و شهرسازی رسید.
خانم مولاوردی در این مراسم در سخنانی درباره اهمیت این تفاهم‌نامه همکاری گفت: اجرای این تفاهم‌نامه مشترک، می تواند نقش مهمی در توانمندسازی زنان و کودکان ایفا کند که البته سود و منافع این توانمندسازی محدود به امور زنان نمی‌شود و عاید کل جامعه خواهد شد.
وی افزود: با جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت‌های مردمی و نظارت و پایشی که بر اجرایی کردن مفاد این تفاهم‌نامه‌ها خواهد شد، امیدواریم بتوانیم اهداف مندرج در تفاهم‌نامه را با سیاستگذاری واحد مدیریتی و منسجم به منظور اثر بخشی فعالیت‌ها، محقق کنیم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: باید با مدیریت واحد از اقدامات غیرمتمرکز و جزیره‌ای در حوزه‌های مختلف، پرهیز شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در توانمندسازی زنان فقط به ظرفیت دو دستگاهی که این تفاهم‌نامه را امضا کردند نباید اکتفا شود و برای پیشبرد اهداف لازم است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نیز بهره گرفت.
وی افزود: امضای این تفاهم‌نامه مرحله نخست فعالیت مشترک معاونت امور زنان و خانواده و وزارت راه و شهرسازی است و موارد متعدد دیگری وجود دارد که با اجرای این تفاهم‌نامه می‌توانیم در آن عرصه ها نیز همکاری‌ کنیم.
همکاری در تعیین و اولویت‌بندی مسایل و نیازهای زنان ساکن در محدوده بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی ، ارائه طرح‌های مناسب و ویژه جهت جلب مشارکت زنان برای برنامه‌ها و پروژه‌های بهسازی بافتهای فرسوده ، ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی از طریق ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری و همکاری در اجرای برنامه‌های فقرزدایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان و خانواده در محدوده بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده و سایر مراجع ذیربط و سازمان‌های بین‌المللی از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

شناسه خبر: 87439

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده