جلسه شورای برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم

شناسه خبر: 87413 -

شنبه 9 خرداد 1394 - 14:28

شناسه خبر: 87413

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده