دکتر نهاوندیان در مراسم ختم دکتر صادق آیینه وند شرکت کرد

شناسه خبر: 86937 -

دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 - 18:25

شناسه خبر: 86937

- دیدارهای داخلی

- دفتر رئیس‌جمهوری