دیدار با نماینده برنامه توسعه سازمان ملل

شناسه خبر: 86813 -

سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 - 17:22

شناسه خبر: 86813

- دیدارهای خارجی

- دفتر رئیس‌جمهوری