رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان فارس در شیراز

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 11:28

شناسه خبر: 86641