تقدیم استوارنامه سفیر سنگال

شناسه خبر: 86318 -

دوشنبه 31 فروردين 1394 - 12:18

شناسه خبر: 86318

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم