حضور در مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان پارسایان

شناسه خبر: 85520 -

شنبه 1 فروردين 1394 - 14:24

شناسه خبر: 85520

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم