معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

خاستگاه اقتصاد مقاومتی در روستاها و بین عشایر کشور است / تاکید بر تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی برای توسعه روستاییان و عشایر

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور روز سه شنبه در اولین جلسه شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد با تاکید بر اینکه خاستگاه اقتصاد مقاومتی در روستاها و بین عشایر کشور می باشد، گفت: عدم توجه به روستاییان و عشایر می تواند اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را با مشکلات جدی روبرو کند.

شناسه خبر: 85443 -

سه شنبه 26 اسفند 1393 - 13:53

دکتر سیدابوالفضل رضوی با بیان اینکه برنامه های اجرا شده برای پیشرفت و توسعه روستاها طی سال های گذشته تداوم بخش نبوده، گفت: متاسفانه باوجود خدمات با ارزش نظام جمهوری اسلامی ایران برای روستاییان و عشایر، کماکان وضعیت توانمندسازی و توان افزایی در روستاها رضایت بخش نیست.
رضوی با اشاره بر اینکه برنامه ریزی برای روستاییان و عشایر باید قابلیت اجرایی داشته باشد، اظهار داشت: برای اولین بار در برنامه ششم توسعه کشور، برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایر و توانمندسازی گروهای کم درآمد تدارک دیده شده و به تصویب هیات دولت رسیده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد وظیفه دارد برنامه های توسعه ای روستاییان و عشایر در کشور را با جدیت عملیاتی و پیگیری کند.
وی تاکید کرد: برگزاری این نشست برای خدمت رسانی به روستاییان و عشایر برای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مکرر رییس جمهوری برای توسعه در روستاها بسیار مهم و با ارزش است.
در این جلسه که با هدف تعیین فرآیند و سازمان اجرایی تهیه و تدوین برنامه توسعه روستایی و عشایری و توان افزایی گروه های کم درآمد در برنامه ششم توسعه تشکیل شده، بر لزوم توسعه روستاها با رویکرد تولید محوری روستاییان و عشایر تاکید شد.

شناسه خبر: 85443

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده