سفر به کشور ترکمنستان - مصاحبه مطبوعاتی

شناسه خبر: 85283 -

چهارشنبه 20 اسفند 1393 - 13:17

شناسه خبر: 85283

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده