سفر به کشور ترکمنستان -امضاءاسناد و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران وترکمنستان

شناسه خبر: 85277 -

چهارشنبه 20 اسفند 1393 - 12:59

شناسه خبر: 85277

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده