به اهتمام مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛

نشست تخصصی عملکرد قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نهادهای متولی تشکیل شد

نشست تخصصی عملکرد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و نهاد های متولی روز دوشنبه به منظور بررسی فرصت ها و چالش های موجود در این حوزه به اهتمام مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

شناسه خبر: 85215 -

دوشنبه 18 اسفند 1393 - 18:53

در این نشست که مسئولینی از سه حوزه دولت، صندوق هایی که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تشکیل شده اند و نمایندگانی از شرکت های فعال دانش بنیان کشور، حضور داشتند، عملکرد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد نقد و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این نشست تعدادی از مدیران عامل و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مشکلات و دیدگاه های خود را در حوزه تخصصی مطرح کردند.
توانمند سازی فعالان شرکت های دانش بنیان، ضرورت فعالیت های فرهنگی در زمینه علوم دانش بنیان، توجه به قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و رقابت پذیری، وجود نهادهای موازی و لزوم ساماندهی آنها، رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و عضویت شرکتها در هیات امنا و مراجع تصمیم گیری از جمله مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.
دکتر حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور و سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص ضرورت برگزاری این نشست اظهارداشت: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مجموعه ای کوچک و پویایی برای ارائه مشاوره های راهبردی به شخص رییس جمهور و مسئولین مربوطه است و وظیفه اصلیش ایفای نقش مرکز ملی گفتگو در مسایل راهبردی کشور می باشد به گونه ای که امکان نقد درونی سیاستها ، اقدامات و آثار اقدامات دولت را فراهم کند.
وی گفت: یکی از شعارهای راهبردی دولت یازدهم توجه به اقتصاد دانش بنیان بود لذا حمایت و پشتیبانی از این شرکتها در قالبهای مختلف به مثابه یک دستاورد ملی دراین دولت تلقی شده است.
دکتر آشنا خاطر نشان کرد: مجموعه قوانین پشتیبان و الزام آور در خصوص شرکت های دانش بنیان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن و تلاشی که لازم است در سال آینده در این خصوص انجام شود، ازجمله ضرورت های تشکیل این نشست است.

شناسه خبر: 85215

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده