مولاوردی در نشست منطقه ای همکاریهای تخصصی و شبکه ای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی:

سازمان های مردم نهاد باعث ایجاد تحول بنیادین در روابط دولت ها و ملتها شده اند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:سازمان های مردم نهاد (سمن ها)به عنوان بازیگرانی مهم در عرصه جامعه،تحولات بنیادین را در روابط بین دولتها و ملتها ایجاد کرده اند.

شناسه خبر: 85159 -

پنجشنبه 14 اسفند 1393 - 19:34

شهیندخت مولاوردی عصر پنجشنبه در دومین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزش همکاری های تخصصی و شبکه ای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی مرتبط با امور زنان و خانواده که در یزد برگزار شد، اظهار داشت: سمن ها سرمایه اجتماعی جامعه هستند که در طول سالهای اخیر تحولاتی را نه تنها در میان دولت ها و ملت ها بلکه در میان دولت ها نیز ایجاد کرده اند.
مولاوردی با بیان اینکه مهمترین شاخص سمن ها، مردم نهاد و غیردولتی بودن آنها است، گفت: این موضوع موجب استقلال و عدم وابستگی انها از نظر مالی و سازمانی به دولت شده است و به همین سبب آنها به عنوان پل ارتباطی میان دولت و مردم نقش موثری را در رشد و بلوغ اجتماعی ایفا می کند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد، ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند، گفت: به همین دلیل این سازمان ها قادر به درک صحیح و سریع خواسته ها و نیازهای مردم هستند.
مولاوردی با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی دکتر روحانی در ایام انتخابات برای استفاده از تجربیات نخبگان، زنان و جوانان گفت: در این برنامه بر جلب مشارکت عمومی بخصوص مشارکت بخش غیردولتی و سازمان های مردم نهاد در پیشبرد برنامه ها و اهداف تاکید شده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برنامه این معاونت برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: فرهنگ سازی و تمهید زمینه های مناسب و ترغیب بانوان به سازمان دهی فعالیت ها و مشارکت در قالب سازمان های مردم نهاد و گسترش فضای اعتماد و تقویت ارتباط و تعامل میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با سازمان های مرتبط به منظور بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر، از جمله برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این حوزه است.
وی بررسی و شناسایی قابلیت ها، توانمندی ها و بهره گیری از ظرفیت های موجود سازمان های مردم نهاد و جلب و جذب همکاری آنها در رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده، توان افزایی و ارتقا ظرفیت های سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده، ارزشیابی و نظارت بر عملکرد سمن ها که مجری طرح های مشترکی هستند که از این معاونت برای اجرا به آنها ارجاع می شود و توان افزایی و ارتقا مهارت های این سازمان ها را از دیگر برنامه های این معاونت برشمرد.
مولاوردی همچنین از اراده دولت برای تقویت ارتباط پیوسته و مداوم با سازمان های مردم نهاد بصورت مستقل که کارکرد های لازم خود را داشته باشند، خبر داد.

شناسه خبر: 85159

- سفرهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده