امضای یادداشت تفاهم بین معاونت امور زنان و خانواده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شنبه 18 بهمن 1393 - 17:08

شناسه خبر: 84461