بازدید معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری از سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در اصفهان

شناسه خبر: 84397 -

پنجشنبه 16 بهمن 1393 - 12:30

شناسه خبر: 84397

- سفرهای استانی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده