سخنرانی در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن

شناسه خبر: 84348 -

چهارشنبه 15 بهمن 1393 - 13:41

شناسه خبر: 84348

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده