معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری:

التزام به قانون‌مداری لازمه موفقیت در برنامه‌های دولت است / بسیاری از فسادهای مالی و اداری به دلیل تفسیرهای شخصی از قانون است /تاکید بر ضرورت تقویت عملکرد روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های دولتی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، التزام به قانون‌مداری را لازمه موفقیت در برنامه‌های دولت دانست و گفت:‌ هر حرکتی در جامعه باید در مسیر قانون و مقررات باشد.

شناسه خبر: 84321 -

سه شنبه 14 بهمن 1393 - 20:02

مرتضی بانک روز سه شنبه در مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل گفت: بسیاری از فسادهای مالی و اداری به دلیل تفسیرهای شخصی از قانون است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه کشور با قانون‌گریزی محقق نمی‌شود، افزود: بسیاری از مصوبات دولت قبل مسیر قانونی را طی نکرده اند.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، شرط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های اقتصادی را وجود قوانین متناسب و روشن در کشور دانست و افزود:
برخی قوانین و مقررات در کشور به طور نامتناسب و بیش از حد به تصویب رسیده‌اند و همین قوانین اضافی و دست و پاگیر ، باعث سردرگمی در جامعه خواهد شد.
وی دولت یازدهم را دولتی مظلوم خواند و با تاکید بر ضرورت تقویت عملکرد روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، گفت: روابط‌عمومی‌های بخش‌های مختلف باید با ارتباط با مردم سخنان دکتر روحانی و مصوبات دولتی را بین مردم تبیین نمایند که متأسفانه روابط‌عمومی استانداری‌ها و بخش‌های دولتی در این زمینه ضعیف بوده و به خوبی عمل نکرده اند.

شناسه خبر: 84321

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده