رییس دفتر رییس جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران:

اعتدال، تنها راه نجات کشور و اقتصاداست/ بی انضباطی در حیات واقعی اقتصادی، حاصل بی توجهی به مطالعات اقتصادی است

رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست ریاست جمهوری گفت: از افراط و سیاست‌زدگی اقتصاد و چپ گرایی و راست‌گرایی مفرط سودی نبرده ایم و وقت آن رسیده که از تجربیات گرانبهای گذشته درس بگیریم و امروز تنها راه نجات کشور و اقتصاد آن، اعتدال است.

شناسه خبر: 83625 -

يکشنبه 14 دی 1393 - 16:13

دکتر محمد نهاوندیان روز یکشنبه در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، با اشاره به توجه دولت به مطالعات اقتصادی و دیدگاه های صاحبنظران اظهارداشت: امروز فرصت مبارکی برای اقتصاد کشور پدید آمده است و گواهی می‌دهم که از آغاز فعالیت دولت، بیشترین همت رییس‌ جمهوری مصروف بخش اقتصاد بوده است.
رییس دفتر رییس‌جمهور برگزاری این کنفرانس را تحقق یک آرزوی دیرینه دانست و گفت: حضور دانشگاه در کنار صنعت و سیاستگذار و وجود تعامل بین تحقیق، تصمیم و اجرا و تأکید بر اولویت‌ها، لازمه اقتصادی است که بتواند به طور مرتب خودش را تصحیح کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد کنفرانس اقتصادی ایران منجر به چشمه جوشانی برای ایجاد زمینه تعادل و تعامل و به محفلی برای تولید تحقیقات و ارتقاء کشور در سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود.

دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: در محافل علمی و دانشگاهی فایده ای نمی بریم که فقط به نقد سیاست‌های جاری پرداخته و یا در جمع فعالان اقتصادی، صرفا نقاط منفی مورد توجه باشد، بلکه راه‌حل، تعامل سازنده و با هم سخن گفتن است و این قدم مبارکی است که امروز آغاز شده است.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: باید مسایل بومی کشور را شناخته و راه‌حل‌های بومی با توجه به ویژگی‌های سیاسی، ارزشی و فرهنگی جامعه برای رفع مشکلات اتخاذ کرد، ضمن اینکه باید از تجربه‌های گرانقدر علمی سایر کشورها و ملت‌ها نیز استفاده کرد.
رییس دفتر رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: باید در مطالعات اقتصادی به ابعاد دیگر حیات اجتماعی نیز، توجه کرد و چنانچه ملاحظات سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته و یا مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، حاصل آن به مقاله‌ای در گوشه کتابخانه تبدیل خواهد شد.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: علم اقتصاد که به دیگر ابعاد اجتماعی توجه نکند،‌علم کاملی نیست و بی‌انضباطی در حیات واقعی اقتصادی، حاصل مطالعات اقتصادی نیست، بلکه حاصل بی‌توجهی به مطالعات اقتصادی است.

شناسه خبر: 83625

- دیدارهای داخلی

- دفتر رئیس‌جمهوری

گالری مرتبطفیلم مرتبط