دکتر امین زاده درنخستین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار:

دولت در حال برنامه ریزی برای دسترسی ارزان قشر محروم به خدمات حقوقی است/ به دنبال تصویب طرح وکیل خانواده و بیمه وکالت هستیم

معاون حقوقی رییس جمهوری از برنامه های دولت برای دسترسی آزاد و ارزان مردم و قشر محروم جامعه به خدمات حقوقی و مشاوره خبر داد و گفت: در راستای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد و ارزان مردم به منابع حقوقی به دنبال تصویب طرح وکیل خانواده و بیمه وکالت هستیم.

شناسه خبر: 83332 -

دوشنبه 8 دی 1393 - 15:05

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری درنخستین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار که روز دوشنبه در کمیته امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه 3هزار و 400 حقوقدان و وکیل از افراد محروم جامعه حمایت حقوقی می کنند، گفت: قابل تقدیر است که حقوقدانان ایرانی بین خود یک تشکل تعریف نشده را برای رسیدگی به امور محرومین جامعه ایرانی دارند.
وی اظهار داشت: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت و در عرصه بین المللی هم هر حرکتی که بخواهد به اقتصاد ایران ضربه بزند با تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد به قدری مقاوم خواهد بود که مانع از آسیب به مردم خواهد شد.
امین زاده با اعلام اینکه معاونت حقوقی درحال تعریف الزامات اقتصاد مقاومتی است،تصریح کرد: با حقوقدانان اقتصادی و اقتصاددانان در حال بررسی حذف قوانین مزاحم که اجازه تحقق اقتصاد مقاومتی را نمی دهند، هستیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه خدمات حقوقی ارزان در ایران تعریف شفاف و صریحی ندارد، ادامه داد: خدمات ارزان حقوقی الزامی است و باید در هر جامعه ای وجود داشته باشد. بر هیمن اساس دسترسی به خدمات ارزان و یا رایگان حقوقی، آموزش و توانمند سازی حقوقی مردم، دسترسی به مشاوره حقوقی برای گروه های آسیب پذیر،هدف عمده ای است که باید در بین حقوقدانان دنبال شود.
وی در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به برنامه های دولت در خصوص کمک های حقوقی به قشر محروم جامعه، گفت: در راستای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد و ارزان مردم به منابع حقوقی به دنبال تصویب طرح وکیل خانواده و بیمه وکالت هستیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری در این خصوص توضیح داد: درصورتی که بتوانیم طرح وکیل خانواده را نهایی کنیم هر خانواده ایرانی با داشتن وکیل معتمد خود می تواند از آسیب های حقوقی در امان باشد و با ارائه طرح بیمه وکالت مردم می توانند راحت تر از خدمات حقوقی و مشاوره ای بهره مند شوند.

شناسه خبر: 83332

- سخنراني ها

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده