معاون توسعه روستائی و مناطق محروم کشور درجلسه رسیدگی به مشکلات روستائیان

شناسه خبر: 82882 -

دوشنبه 17 آذر 1393 - 14:15

شناسه خبر: 82882

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری