حضور معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در کنفرانس هم اندیشی کارافرینی زنان در کشورهای اسلامی

شناسه خبر: 82703 -

دوشنبه 10 آذر 1393 - 17:45

شناسه خبر: 82703

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری