مولاوردی در نخستین نشست منطقه ای آموزش شبکه سازی سازمان های غیردولتی زنان

شناسه خبر: 82678 -

شنبه 8 آذر 1393 - 07:40

شناسه خبر: 82678

- سفرهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری