بازدید ازشرکتهای دانش بنیان زیر مجموعه پارک فناوری پردیس

شناسه خبر: 81870 -

پنجشنبه 24 مهر 1393 - 16:04

شناسه خبر: 81870

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده